امروز : شنبه 16 فروردین 1399 بروزرسانی:1399/01/16

گالری تصاویر خبر

12:39 PM 1398/12/24 تعداد بازدید: 721
قاسم كريم زاده جانشين مديركل و معاون صيدو بنادر ماهيگيري شيلات مازندران به اتفاق بهروز عمراني رييس اداره شيلات شهرستان نورو محمودآباد ازاستخرتكثير طبيعي ماهي سفيد در مجاورت رودخانه خشت سر كه با حركت خودجوش چهار تعاوني صيد پره ايجاد شد بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران به نقل از شيلات مازندران، قاسم كريم زاده گفت: خوشبختانه جامعه صيادي استان امروزه به درجه اي ازخودآگاهي رسيده كه با برنامه ريزي و نظارت  وكمك‌هاي شيلات گاه بصورت انفرادي  و گاهي بطورمشترك نقش خود را در بازسازي و ترميم ذخاير آبزيان دريا ايفا مي‌نمايند كه درهمين راستا باتوجه به وجودرودخانه مهم خشت سردرشهرستان محمودآباد ۴ شركت تعاوني پره متحد، شهداي گمنام، خرم و محمدرسول اله (ص) درمجاورت رودخانه مذكور استخربسيار خوب و مناسبي رابراي تكثير طبيعي  ماهي  با اعتبار يك ميليارد ريال احداث نمودند كه انتظار مي رود باتلاش خود صيادان اين اقدام بتواند درتثبيت اشتغال، درآمد و نيز رونق صيد موثر واقع شود.

  وي درادامه تصريح كرد: درمنطقه محمودآباد ۱۰ تعاوني صيادي پره فعاليت دارندكه همگي دركنارشيلات دربازسازي ذخاير آبزيان نقش مشاركتي فعالي دارند.

فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)