امروز : شنبه 16 فروردین 1399 بروزرسانی:1399/01/16

گالری تصاویر خبر

10:57 AM 1398/12/25 تعداد بازدید: 133
جانشين مديركل و معاون صيدوبنادرماهيگيري شيلات مازندران ازاجراي طرح پايلوت حفاظت از تكثيرطبيعي ماهي درسه رودخانه شيلاتي درغرب مازندران خبرداد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران به نقل از شيلات مازندران، دكتر قاسم كريم زاده درجلسه هم انديشي طرح پايلوت حفاظت ازرودخانه كه با حضور وهمكاري پژوهشكده اكولوژي  درياي خزر، شوراها و تشكل هاي مردم نهاد ونيز فرمانده پايگاه حفاظت منابع آبزيان شهرستان نوشهر دراين شهرستان برگزار شد، گفت: شيلات مازندران دركنار ساير اقدامات براي بازسازي ذخاير آبزيان دريا ازجمله : تكثير بچه ماهي به صورت مصنوعي درمركزبازسازي و حفاظت ازذخاير ژنتيكي شهيد رجايي، احداث استخر دراراضي مجاور تعاوني هاي صيادي پره، احداث شيل دررودخانه ها، با شناسايي رودخانه‌هاي  مهم شيلاتي طرح حفاظت ازمهاجرت ماهيان مولد به مناطق بالا دست رودخانه را به اجرا گذاشته است كه درهمين راستا سه رودخانه مهم شيلاتي درسال جاري درغرب استان درشهرستان نوشهر وچالوس به عنوان طرح پايلوت انتخاب شد  كه باحفاظت شبانه روزي ازاين سه رودخانه توسط پايگاه حفاظت منابع آبزيان شهرستان مذكور ازمصب رودخانه تا شعاع سه كيلومتري مناطق بالا دست، ماهيان مولد درشرايط امن تخم ريزي نمايند.

  كريم زاده با اشاره به استقبال ساكنين روستاهاي مجاور رودخانه‌ها درطرح فوق افزود: درسال گذشته اين طرح با موفقيت دررودخانه خيرود اجرا شد و با برنامه ريزي انجام شده امسال اين طرح گسترش مي يابد وعلاوه بررودخانه خيرود، دردو رودخانه وازيوار و نورسر نيز اجرا خواهد شد.
  جانشين مديركل و معاون صيد وبنادر ماهيگيري شيلات مازندران با تاكيد براين كه بيش از۹۰ درصد آبزيان درياي خزررودكوچ هستند ازآغاز اجراي اين طرح از۲۰ اسفند ماه به مدت سه ماه خبرداد و تصريح كرد: براي اجراي اين طرح ۲۰۰ ميليون ريال اعتبار اختصاص داده شد كه اميدواريم  با اين اقدام مشاركتي مردم منطقه، علاوه بر حفظ وبازسازي ذخايرآبزيان رودكوچ درياي خزر، در راستاي رونق صيد و صيادي گام هاي مثبتي برداريم .

فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)