امروز : جمعه 8 اسفند 1399 بروزرسانی:1399/12/06

گالری تصاویر
برای دیدن تصاویر بعدی روی تصویر کلیک نمایید

10:28 AM 1399/10/30 تعداد بازدید: 2

معاون صيدوبنادرماهيگيري شيلات مازندران ضمن تقديرازمشاركت فعال وخودجوش شركت هاي تعاوني پره منطقه غرب و شرق استان بويژه تعاوني هاي منطقه نورو محمودآباد و همچنين شهرستان نوشهر گفت: اززمان اجراي اوليه طرح تكثيرطبيعي ماهي سفيدازطريق ايجاد استخر دراراضي ساحلي تعاوني هاي پره دراستان بويژه درطي دوسال اخير هرروزبرمشاركت جامعه صيادي دراين طرح افزوده شده به طوري كه هرم ايجاد استخر گسترده شده  واز۱واحددرسنوات گذشته به ۵۱واحد درسال گذشته رسيد ودرصورت مهيا بودن تمام شرايط امكان افزايش ۲۰درصدي وجودخواهدداشت. 

به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران، كريم زاده درادامه ضمن اشاره به آماده سازي استخربراي كمك به تكثير طبيعي ماهيان سفيد به منظور حفظ و بازسازي ذخاير درياي خزر توسط تعاوني پره شهيد قاسمي درشهرستان چالوس و نيز تعاوني پره شهيد احمدي وشهيد مطهري در شهرستان محمودآباد گفت: باتوجه به مشاركت خوب و فعال تعاوني هاي اين مناطق وتكثيرو رهاسازي بچه ماهيان سفيد تكثير حاصل ازاجراي طرح درچندسال اخير، اثرات مثبت اين اقدام جامعه صيادي منطقه رادرسبد صيد فصل جاري به وضوح مشاهده نموديم كه حتي برخي ازتعاوني هاي صيادي داراي صيدانبوه درمراحل پره كشي بوده اند.
فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)