امروز : چهارشنبه 25 فروردین 1400 بروزرسانی:1400/01/24
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
30359جدول اطلاعات مجتمع های ومزارع بزرگ آبزی پروری 1399/01/17اخذ اطلاعات مجتمع ها و مزارع بزرگ آبزي پروري
298فرم مشخصات مربیان دوره های آآموزشی آبزی پروران 1397/10/25موضوع  تدریس در دوره های آموزشی آبزی پروران است 
30358فرم های عملکرد فعالیت های مدیریت فنی سال 981398/12/20اخذ عملکرد شیلات استان ها
30435لیست دوره های آموزشی آبزی پروران سال 1400
1399/10/16نیازهای آموزشی آبزی پروران سال 1400
20336فرم های ارزیابی نمونه های کشوری 1398/09/25شناسایی ، معرفی و انتخاب نمونه های کشوری
30366تقویم آموزشی آبزی پروران سال 99  1399/03/12ابلاغ دوره های آموزشی به شیلات استان های کشور برای اجرا

ميز خدمت الكترونيكي

فایلهای پیوست
تصاویر پیوست